Zakład Rozbioru Drobiu

Jednym z podstawowych czynników mających wpływ na prawidłowy rozwój człowieka i utrzymanie dobrej kondycji zdrowotnej jest prawidłowe żywienie. Bez niego człowiek nie może w pełni wykorzystać swoich potencjalnych możliwości optymalnego rozwoju fizycznego i umysłowego.

Szczególny obowiązek zadbania o najwyższą jakość spoczywa na dostawcach mięsa. Musza oni mieć na względzie bezpieczeństwo żywności, jak również jej prawdziwą wartość dla odbiorcy.

Zakład Rozbioru Drobiu w Gołyminie zapewnia najwyższą jakość wyrobów dzięki wdrożonemu systemowi HACCP. Jest on oparty na analizie ryzyka w krytycznych punktach kontroli, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Codex Alimentarius oraz z kodeksami dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i higienicznej (GHP).

Technolodzy, kierownicy produkcji pełnią stały nadzór nad całością procesu technologicznego (od pozyskania surowca do dystrybucji włącznie). Zainstalowany system monitoringu wszystkich etapów produkcji daje możliwość wczesnego wykrycia i ścisłego sprecyzowania przyczyn błędów oraz niedopuszczenia na rynek wyrobów o złej jakości.

Wprowadzane są nowości zgodnie z trendami panującymi na rynku, a także prowadzi się ciągłe szkolenie pracowników oraz kadry kierowniczej. Dzięki temu nasz wyrób posiada:

  • najwyższą jakość (smak, zapach, barwa, konsystencja, wygląd ogólny),
  • najwyższą wartość odżywczą (skład chemiczny),
  • dużą trwałość,
  • jest żywnością bezpieczną (mikrobiologicznie, fizycznie, chemicznie).

Nasza lokalizacja